Regionaalse juhtimise korraldus

Geomedia logo

14. mail 2020 korraldas Tallinna Ülikool seminari "Eesti regionaalne korraldus täna- väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid". Selle käigus arutati ka Geomedia osalusel valminud aruannet Eesti regionaaltasandi arengu analüüsist ja tehtud ettepanekuid regionaalse valitsemise mudeli kujundamiseks. Analüüsi kommenteerisid erinevate institutsioonide esindajad, sh Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, peaminister Jüri Ratase nõunik Riho Kangur, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, Tallinna Ülikooli lektor, MTÜ Polis president Sulev Lääne, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid jt. Järgnes üliõpilaste iseseisvate tööde arutelu kohalike omavalitsuste ja nende regionaalse toimimise teemal. Elav arutelu näitas, et regionaalse juhtimistasandi teema on aktuaalne ning paljud kitsaskohad vajavad riigi tasemel lahendusi. Seminar jätkas 10.02.2020 Riigikogus toimunud foorumil arutatut. vt. https://www.tlu.ee/yti/uudised/eesti-regionaalne-korraldus-tana-valjakutsed-ning-voimalikud-tulevikutrendid http://www.hol.ee/index.php?id=eesti-regionaaltasandi-analuus-536

Veel uudiseid