Regionaalse juhtimistasandi vajadus

Geomedia logo

OÜ Geomedia osaleb koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega ühishankes, mille eesmärgiks on analüüsida regionaalse juhtimistasandi vajadust Eestis. Regiooni mõiste all peetakse silmas valitsemistasandit, mis asub kohaliku omavalitsuse ja riigi kesktasandi vahel. Tulemustest lähtuvalt pakutakse ettepanekud regionaalse halduse edasiseks korralduseks. Töö raames toimus 10. veebruaril 2020 Riigikogu konverentsikeskuses seminar, mille käigus tutvustati uurimisrühmatöötulemusi ja esialgseid ettepanekuid. Pakutud regionaalhalduse mudeli osas viidi osalejatega läbi rühmatööd. Ettepanekute elluviimiseks halduspraktikas tehti soovitus piloteerida töörühma pakutud regionaalseid juhtimisinstrumente. Aruteludest võttis osa enam kui 100 inimest riigiasutustest, kohalikest omavalitsustest, arendus- ja akadeemilistest organisatsioonidest.

Veel uudiseid