RegPol² doktorikool Tartus

Geomedia logo

Tartus toimus 2.-6. veebruaril 2015 RegPol² projekti raames esimene rahvusvaheline doktorikool, mille keskmes olid teaduslikud kontseptsioonid ja poliitikakujundamine, mis käsitlevad ruumilist polariseerumist Kesk- ja Ida-Euroopas. Kuulati teadlaste ja projektis osalejate ettekandeid, toimusid arutelud ja ajurünnakud ning väljasõidud juhtumianalüüside tarvis. Geomedia, kui projektipartner, tutvustas Eesti kohalike omavalitsuste toimimist ja regionaalpoliitilisi arenguid, sh riigis toimuva perifiseerumisega seonduvat. Kokkusaamise korralduslikku põhiraskust kandsid RegPol² projekti raames Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas õppivad doktorandid. Järgmine kokkusaamine toimub Saksamaal selle aasta kevadel.

Vt täpsemalt: <http://www.regpol2.eu/http://www.regpol2.eu/ http://novaator.err.ee/v/yhiskond/58057b7d-6145-4349-9043-29a974c7d20e

Veel uudiseid