RegPol² koolitus Saksamaal

Geomedia logo

18.-21. mail 2015 toimus Saksamaal Leiptzigis RegPol² projekti raames koolitus, mille programm keskendus teadustöö meetodika ja metodoloogia küsimuste arutelule. Kokkusaamisel kuulati teadlaste ettekandeid regionaalarengust Ida-Euroopas. Arutati ruumilise arengu alaste teadusuuringute metodoloogia ja meetodikate üle. Osalejatel oli võimalus lahendada ülesandeid rühmatöödes ja teha iseseisvaid harjutusi, mille käigus omandati nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi kogemusi teadustöö läbiviimiseks regionaalarengu alal. Koolituse käigus tutvuti ka Leipzigi linna elamualade arengutega. Koolituse korraldas projekti juhtpartner Leibniz-Institut für Länderkunde, mis on juhtiv ruumiplaneerimisega tegelev organisatsioon Saksamaal. Geomedia poolt osalesid koolitusprogrammis Bianka Plüschke ja Rivo Noorkõiv. RegPol² programmi rahastab Marie Curie fond, mille tegevus on suunatud teadlaste ettevalmistamisele. RegPol² projekti keskseks uurimisteemaks on ääremaastumine ja sellega seotud protsessid. Doktoriõppe programmi raame tulevad sügisel 2015 Geomediasse tööle kaks külalisuurijat.

Veel uudiseid