RegPol² rahvusvaheline koostöö

Geomedia logo

Märtsis-aprillis 2016 viibib RegPol² koostööprojekti raames Geomedias praktikal Martin Graffenberger. Martin omandab doktorikraadi majandusgeograafia erialal ja tavapäraselt töötab ta Leibniz Institute for Regional Geography (IfL), mis asub Leipzigis Saksamaal. Külalisuurija huvi keskendub innovatsiooniprotsesside analüüsile äritegevuses, ennekõike Eesti ja endise Ida-Saksamaa piirkondade võrdluses, mis asuvad suurtest keskustest eemal ja on väga tugevasti mõjutatud rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja majanduslangusest.

Teadusanalüüsis praktikant keskendab põhitähelepanu sellistele spetsiifilistele äriprotsessidele, mis seonduvad teadmiste kasutamise dünaamilisusega. Ettevõtte ärilise tegevuse evolutsioonist tulenevalt vaadeldakse erinevate ärikomponentide omavahelisi seoseid, nende sisemisi muutusi ning mõju ettevõtte ruumilisele asukohale. Eestis viib Martini välitööd läbi ennekõike Lõuna-Eestis - Põlvamaal, Võrumaal, Viljandimaal ja Valgamaal, kus viiakse läbi intervjuud ettevõtete juhtidega ja analüüsitakse konkreetseid innovatsiooniprotsesside arenguid ettevõtetes. Tegemist on valdavalt ettevõtetega, kus innovatsiooni tase on kas suhteliselt madal või keskmine ning mis kuuluvad puidu- ja toiduainetetööstuse sektorisse.

Veel uudiseid