RegPol2 doktorantide töötuba Tartu Planeerimiskonverentsil

Geomedia logo

3.-4. novembril 2016 toimub traditsiooniks saanud Tartu Planeerimiskonverents. Sel aastal on konverentsi teemaks „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“ ja esitletakse enam kui 60 ettekannet. Peaettekannetega esinevad Prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. Sessioonides arutatakse ebavõrdsust linnades ja eluasemeturgu, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad ettekandjad keskkonnakaitse ja keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuste mõju, transpordi ja targa linna temaatikat. Kavas on RegPol2 doktorantide töötuba. Sellel esinevad kuus noort teadlast, kes uurisid Eestis ääremaastumisprotsesse. Doktorandid on pärit Eestist, Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast. Esitatakse esialgseid tulemusi, keskendudes peamiselt Eesti regionaal- ja innovatsiooni poliitikale ning kohalike (arvamus) liidrite rollile ääremaastumise protsessides. Üks neist on Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof. Konsultant Rivo Noorkõiv modereerib arutelu sessiooni, mis annab nii teadlastele kui ka praktikutele võimaluse anda tagasisidet uurimistööde kohta. Inglise keelne session toimub 3. novembril Tartu Ülikooli Omicumis. Rohkem informatsiooni saab siit:

http://planeerimiskonverents.ut.ee http://www.regpol2.eu/

Veel uudiseid