RegPol2 töötuba Tartu planeerimiskonverentsil

Geomedia logo

3. novembril 2016 RegPol2 projekti meeskond Eestis korraldas töötoa teemal „Keskuse-perifeeria diskursused ning praktikad Eestis ja mujal”, kus kuus teadlast Eestist, Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast tutvustasid akadeemilisele kogukonnale ning praktikutele oma esialgseid uuringute tulemusi Eesti ääremaastumise protsessidest.

Sebastian Schulz (Tartu Ülikool), Bradley Loewen (Praha Majandusülikool) ja Martin Graffenberger (Leipzigi Ülikool) keskendusid oma ettekandes regionaal- ning innovatsioonipoliitikale ja praktikale. Arutledes Eesti näiteid Kesk- ja Ida-Euroopa kontekstis, ettekandjad püstitasid küsimusi ja arulesid regionaalse arengu ning innovatsiooni mõistete üle, samuti näiteid, et kuidas neid rakendatakse praktikas. Grete Kindel (Tartu Ülikool), Martiene Grootens (Tartu Ülikool) ja Bianka Plüschke-Altof (Geomedia OÜ) arutlesid kohalike eestvedajate rolli üle ääremaastumise praktikas ning diskursustes. Lääne-, Kesk-, Lõuna-, ning Kirde-Eesti näitel keskendusid ettekandjad kohakuvandi tekkimisele ning mõjule perifeersetes piirkondades. Peale ettekandeid järgnes elav arutelu, mida modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Töötuba oli korraldatud Tartu Planeerimiskonverentsi raames, mis toimus 3.-4. novembril 2016. Teemal “Ruumiline ebavõrdsus ning planeerimine” kuulati rohkem kui 60 ettekannet, sh ka prof. Marju Lauristini ning riigihalduse ministri Arto Aasa peaettekandeid. Lisaks pakkusid arutelud, ekskursioonid ning ühine õhtusöök võimalusi mõtteid vahetada ning rohkem kohalikust arengust teada saada.

Rohkem informatsiooni saab: http://planeerimiskonverents.ut.ee ja http://www.regpol2.eu

Veel uudiseid