Riigi arengule regionaalne mõõde

Geomedia logo

Postimehe arvamusküljel ilmus Rivo Noorkõivu mõtteavaldus. Selles juhitakse tähelepanu regionaalpoliitikas partnerluse suurendamise vajadusele ühtse riigivalitsemise põhimõtetest lähtuvalt. Soovitatakse moodustada kohustuslikud koostööregioonid. Seadustada regionaalsed arengustrateegiad ja sõlmida regionaalsete koostöökogude ja keskvalitsuse vahel partnerluslepped. Vt: http://arvamus.postimees.ee/975282/rivo-noorkoiv-riigi-arengule-regionaalne-moode

Veel uudiseid