Riigiametnike külaskäik Kagu-Eestisse

Geomedia logo

Ajavahemikul 30.-31. august 2018 toimus Kagu-Eesti kolme maakonna kutsel riigiametnike ja partnerite külaskäik Põlva, Valga ja Võru maakondadesse. Selle raames keskenduti tutvumisele heaolu, majanduse ja regionaalarengu valdkondadega. Koostööreisil külastati objekte, mis iseloomustavad Kagu-Eesti omapära ja loomulikke arengusuundasid (Põlva Gümnaasium, Acino Estonia, Koidula piirijaam, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Taara militaarlinnak, Toftan, Sangaste piirkond jt). Samuti toimusid külaliste, kohalike omavalitsuste juhtide ja maakondade arendajate seminarid, kus arutati Kagu-Eesti piirkonna strateegilisi eesmärke ning nende elluviimise võimalikke teid keskvalitsuse ja kohaliku tasandi partnerluses. Ühishuvide kaardistamises osales ja kokkuvõtvat seminari modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Osapoolte hinnangul on mõistlik selliseid kokkusaamisi jätkata. Eriti võttes arvesse, et kõigis maakondades on käsil uute arengustrateegiate koostamine ja Kagu-Eesti tegevuskava uuendamine.

Veel uudiseid