Riigigümnaasiumite asukohavalik Harjumaal

Geomedia logo

Geomedia viib Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi analüüsi „Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023". Töö tulemusena pakutakse välja võimalikud riigigümnaasiumi asukohad. Analüüsi käigus hinnatakse kahe stsenaariumi plusse ja miinuseid. Esimene stsenaarium arvestab vaid hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe argumente, mille puhul eeldatakse, et kavandatavad koolid peaksid olema vähemalt 540 õpilasega. Mitmed uuringud näitavad, et suuremad gümnaasiumid on tulemuslikumad (Ready, Lee ja Welner 2004; Lee ja Smith 1997), tagades õpilastele valikuvõimalused, tõhusama ja tulemuslikuma õppetöö korralduse. HTM näeb, et väiksearvuliste õppekohtadega (vähemalt 252) gümnaasiumite planeerimine on Harjumaal erand ning võimalik vaid eeldusel, et teiste gümnaasiumite kättesaadavus on oluliselt raskendatud, rändestatistika suundumused ja õpilaste valikud seda toetavad ja täna gümnaasiumi omavad kohalikud omavalitsused ühiselt lepivad kokku, et piirkonda jääb tegutsema vaid üks gümnaasium. Teise stsenaarium arvutamisel lisatakse ka regionaalpoliitilised argumendid, sh piirkondlik areng, liigse liiklusvajaduse ja -koormuse vältimine. Analüüsi tulemusena pakutakse välja võimalikud koolipiirkonnad, kus oleks piisav arv lapsi ja soodne liikumiskeskkond riigigümnaasiumite rajamiseks.

Veel uudiseid