Riigikogu maaelukomisjon arutas haldusreformi

Geomedia logo

Riigikogu maaelukomisjoni istungil 22. oktoobril 2018 oli päevakorras  haldusreformi käik. Arutelu aluseks oli uuringu "Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus" vahearuande põhiseisukohad, mille panid kokku Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku halduse lektor Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla, Tallinna Ülikooli valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, Tartu Ülikooli RAKE vanemanalüütik Veiko Sepp ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Komisjon tegi ettepaneku võtta haldusreformiga edasimineku teema riigikogu päevakorda olulise tähtsa riikliku küsimusena (OTRK) 20. novembril 2018.

Veel uudiseid