Riigivalitsemise reformid

Geomedia logo

29. mail 2013 toimus Praxis eestvedamisel arutelu, et hinnata tegevussuundi riigivalitsemise uuendamiseks. Avatud arutelu käigus kaaluti, millised on prioriteetsemad valikud riigivalitsemise reformimisel. Tähtsamate teemadena, kuhu jõudu tuleb suunata, toodi välja valitsemise killustatus ja koostöö nõrkus. Vajadus on tugevdada poliitikate kujundamise ja strateegilise planeerimise võimekust ning korrastada keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotust. Kohapeal väljendati ootust selge eestvedaja kujunemise suhtes, kes võtaks juhtrolli ja suudaks tagada, et eri asutustes tehtud plaanid teostuksid. Valitsemise Valvurite raames ilmus poliitikaanalüüs, milles regionaalarengu kokkuvõtte koostas Geomedi konsultant Rivo Noorkõiv. Vt. http://www.praxis.ee/index.php?id=27 http://www.praxis.ee/index.php?id=27&tx_ttnews%5btt_news%5d=1869&cHash=f72f6edcef> &tx_ttnews[tt_news]=1869&cHash=f72f6edcef

Veel uudiseid