Rivo Noorkõivu artikkel “Külakirjas”

Geomedia logo
Oktoobris 2010 ilmunud „Külakiri“ külavanemate erinumbris avaldas oma mõtteid külaelu korraldusest Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Teema: külavanem ja hea valitsemine.

Veel uudiseid