Rõuge valla rahvastiku areng

Geomedia logo

Geomedia teostab analüüsi, mille fookuses on Rõuge valla rahvastikuprotsessid peale haldusreformi. Koostatakse elanike arvu prognoos aastani 2040, milleks kasutatakse erinevaid stsenaariume. Olukord on huvitav, sest COVid on linnastumise trendi kõrval toonud päevakorda tasakaalustava tagasirände – linnadesse koondunud elanikkonna suundumise väiksematesse linnadesse ja maapiirkondadesse. Samuti arutletakse võimaluste üle rahvastikuarengu juhtimiseks Rõuge vallas.

Veel uudiseid