Rõuge valla rahvastikuprognoos

Geomedia logo

Töös analüüsitakse rahvastikuprotsesse Rõuge vallas peale 2017. aasta haldusreformi. Koostatakse Rõuge valla elanike arvu prognoos aastaks 2040, milleks kasutatakse erinevaid stsenaariume. Samuti arutletakse võimaluste üle mõjutada elanike arvu vallas, selleks vajalike teadmiste ja poliitikameetmete ning nende kasutamise üle.

Veel uudiseid