Sangastes arutati ühinemisvõimalusi

Geomedia logo

8. oktoobril 2015 toimus kodanikualgatusena Sangaste, Puka, Palupera ja Õru vallavolikogude esindajate ühine arutelu omavalitsuste ühinemise teemal. Arutati piirkonnas maavalla moodustamise ideed ja haldusreformiga kaasnevaid võimalikke muutusi kohalikul tasandil. Koosolekut modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelu käigus viidi läbi rühmatöid, mis keskendusid võimalike muutuste kaardistamisele seoses ühinemisega. Otsustati moodustada nelja valla esindajatest töörühm, et selgitada ühe tõmbekeskuse põhimõttest mittelähtuva ühendvalla moodustamise võimaluste läbikaalumiseks ning ühinemislepingu aluspõhimõtete väljatöötamiseks. Koosolekul osalenud osapooled tulid ühisele tõdemusele, et haldusreformi tähtsaimaks eesmärgiks on maaelu hääbumise peatamine.

Veel uudiseid