Saue linna juhtimisaudit

Geomedia logo

Geomedia viib läbi Saue linnavalitsuse juhtimise ja töökorralduse analüüsi. Selle läbiviimisel kasutatakse avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid erinevate hindamismudelite metoodikate kombinatsiooni (CAF Common Assessment Framework, EFQM Excellence Model). Töö instrumentideks on formaliseeritud intervjuud, dokumentide sekundaaranalüüs ja e-küsitlused. Viimased võimaldavad töötajatel viia läbi Geomedia poolt koostatud kohaliku omavalitsuse ametniku kompetentsimudelil põhinevat üldkompetentside põhist enesehinnangut ning esitada arvamusi Saue linna juhtimise korralduse ja tööalase motivatsiooni erinevate aspektide kohta. Uuringu käigus toimivad seminarid linna juhtide ja ametnikega. Kompleksuuringu tulemusena esitatakse ettepanekud Saue linna juhtidele.

Veel uudiseid