Siseministeerium nõustab ühinemissooviga omavalitsusi

Geomedia logo

Siseministeerium toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 2014. aastal nõustamismeeskondadega omavalitsusi, kes kavandavad ühinemist. Eelkõige soovitakse pakkuda omavalitsustele tuge ühinemise ettevalmistamiseks, läbirääkimiste pidamiseks, avaliku arvamuse väljaselgitamiseks jms, et ühinemine oleks läbi viidud parimal võimalikul tasemel. Eksperdid nõustavad ka näiteks uue omavalitsuse juhtimis- ja teenuse osutamise struktuuride ning õigusaktide ühildamise juriidilistes küsimustes. Ühinemiskonsultantide toest huvitatud omavalitsustel tuleb hiljemalt 12. maiks 2014. saata sooviavaldus vormil http://www.siseministeerium.ee/public/Konsultatsiooniteenuse_sooviavalduse_vorm.docx

Lisainfo Ave Viks siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik ave.viks@siseministeerium.ee, tel. 612 5124

Veel uudiseid