Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States

Geomedia logo

Mainekas teadusajakirjas European Urban and Regional Studies ilmus artikkel "Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States", mille autoriteks on Thilo Lang, Donatas Burneika, Rivo Noorkõiv, Bianka Plüschke-Altof, Gintare Pociūtė-Sereikienė ja Guido Sechi. Artikkel avab arusaamisi sotsiaal-ruumilisest polariseerumisest kui mitmemõõtmelisest ja mitmeskaalalisest protsessist ning käsitleb poliitilisi arutelusid polariseerumise teemadel. Analüüsitakse tsentraliseerimise ja ääremaastumise demograafilisi ja majanduslikke protsesse Eestis, Lätis ja Leedus.

Loe artiklit: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09697764211023553

Veel uudiseid