Sotsiaalkaitse rahastamine

Geomedia logo

OÜ Geomedia ja LevelLab OÜ viivad läbi uuringut "Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs". Eesmärgiks on selgitada, kuidas erineb omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude kajastus avaliku sektori finantsarvestuses ja aruandluses ning leida, mis on selle põhjused. Tulemustest lähtuvalt teha ettepanekud, kuidas võiks sotsiaalkaitse kulusid klassifitseerida ja kontoplaani metoodikat muuta nii, et riik ja KOVid saaksid võrdlusandmeid vajalike sihtgruppide ja olulisemate teenuste ning toetuste lõikes. Samuti soovitakse töötada välja sobivad mõõdikud sotsiaalkaitse kulude mahu võrdlemiseks ja prognoosimiseks, mida poliitika kujundamisel kasutada.

Veel uudiseid