Sotsiaalteenustega rahulolu uuring

Geomedia logo

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös viidi Viimsi valla elanike seas läbi kaks arvamusküsitlust. Esimene uuring keskendus Viimsi valla perede ja teine eakate olukorra selgitamisele ning teenustega rahulolule. Erivajadustega inimeste probleemide tuvastamiseks ning neile lahenduste leidmiseks viidi läbi ka fookusgrupp. Nimetatud tööd on osa Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava koostamisest.

Veel uudiseid