Sotsiaalvaldkond tulevases Põltsamaa vallas

Geomedia logo

Geomedia analüüsib Pajusi valla, Puurmanni valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla sotsiaalsüsteemi korraldust. Töö käigus kaardistatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem. Analüüsitakse toetuste ja teenuste saajaid ning selleks vajalikku rahalist kasutust. Tuuakse välja senise süsteemi kitsaskohad ja potentsiaalsed võimalused arenduseks. Koostöös nelja  omavalitsusüksuse sotsiaalvaldkonna spetsialistidega koostatakse ettepanekud teenuste ja toetuste osutamiseks ning kolmanda sektori kaasamiseks uues omavalitsusüksuses.

Veel uudiseid