Sotsiaalvaldkonna areng Viimsi vallas

Geomedia logo

Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava 2013-2020 tööversioon on valmis. Selle koostamise käigus viidi Geomedia koostöös Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametiga läbi mitmeid seminare ja korraldati kaks küsitlust. Esimene keskendus eakate ja teine lastega perede olukorrast ja teenustega rahulolust ülevaate saamisele Viimsi vallas. Vt. http://www.viimsivald.ee/public/vIIMSI_eakate_ankeetkusitlus_KOKKUVOTE.pdf http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_ankeet_24_01_PEREDE_KOKKUVOTE.pdf Peeter Oja: Uue arengukava loodame esitada mais. http://www.viimsivald.ee/public/5._aprill.pdf

Veel uudiseid