Statistikaameti teabepäev

Geomedia logo

Statistikaameti teabepäev „Õiged andmed saavad alguse kohalikest omavalitsustest“ toimus 11. mail 2017 Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Esimese sessiooni ettekanded keskendusid registripõhise rahva ja eluruumide loendusele (REGREL). Selle üheks teemaks on aadressiandmete kvaliteet: tegeliku ja registreeritud elukoha andmete korrastamine. Teine sessioon oli pühendatud teemale, et kuidas mõõta haldusreformi tulemusi? Ettekandega „Kuidas mõõta haldusreformi tulemusi riigi tasandil?“ esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Järgnes arutelu, mida juhtis Statistikaameti peaanalüütik Mihkel Servinski. Kolmas teemade ring käsitles elanike mobiilsust ja sellest tulenevaid nõudeid rahvastikustatistikale uudseks lähenemiseks. Vt. http://www.stat.ee/teabepaev-2017-05-11

Veel uudiseid