Strateegilise planeerimise alane koolitus Pärnus

Geomedia logo

 28. aprillil 2010 toimus Pärnu Linnavalitsuse ametnikele strateegilise planeerimise alane koolitus, mille viisid läbi Rivo Noorkõiv Geomediast ja Kaur Lass, kes on üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht. Koolitusel käsitleti Pärnu linna arengukava ja üldplaneeringu võtmeküsimusi ning võimalusi nende üheaegseks tulemuslikuks koostamiseks.

Veel uudiseid