Suvekonverents kohalike omavalitsuste arengust

Geomedia logo

25. augustil 2016 toimus Aruküla Rahvamajas konverents „Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!“. MTÜ Polis ja partnerite traditsiooniline suvekonverents oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 25. aastapäevale. Ühtlasi märgiti ära avaliku halduse loomise 150. aastapäeva Eestis. Teadaolevalt võeti 1866. aastal vastu esimene omavalitsusseadus „Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kuramale“. Konverentsil arutleti teemadel Eesti Vabariik 100 ja kohalik omavalitsus, fiskaalautonoomia ja kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse reform ja riigireform. Analüüsiti, kas ajalooline kogemus on abiks kavandatavate haldusmuudatuste teostamiseks ning kas riik ja kohalikud omavalitsused on koos valmis reformidega edasiliikumiseks. Kersten Kattai, Mikk Lõhmus, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Rivo Noorkõiv, Garri Raagmaa, Uno Silberg, Georg Sootla ja Eerik-Juhan Truuväli ühisettekanne keskendus teemale „Kas on võimalik tagada ühiskonna efektiivne ning sidus toimimine ja avaliku võimu jätkusuutlik partnerlus?“. Vt: http://www.emovl.ee/kohalik-omavalitsus-kui-eesti-riigi-taastamise-vundament -kas-ka-muudatuste-mootor/

Veel uudiseid