Tallinn ajakohastab arengukava

Geomedia logo

Geomedia konsulteerib Tallinna linna arengukava 2016-2021 ajakohastamist. Töö käigus viiakse läbi olukorra analüüs ning ajakohastatakse pealinna strateegilised eesmärgid ja tegevusprioriteedid neljaks eelseisvaks aastaks. Soov on suurendada arengukava strateegilist tähtsust linnajuhtimises, mille üheks osaks on arengukava suurem sidusus Tallinna eelarvestrateegiaga. Üheks sihiks on arengukava uuendamise käigus luua paremad eeldused linnaelu eri valdkondi integreeriva lähenemise elluviimiseks. Töö käigus pööratakse olulist tähelepanu Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisele Tallinna linna konkurentsivõime tõstmisel Läänemereriikide arengus.

Veel uudiseid