Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud analüüsis “Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050”, mis keskendus kolmele rändeprognoosi stsenaariumile aastani 2050. Esimene ehk rände baasstsenaarium näeb ette senise rände jätkumist ning sellega kasvaks Tallinna elanike arv 2050. aastaks 12 protsenti ehk umbes 55 000 inimese võrra. Teine stsenaarium arvestab turupõhise elamuehituse realiseerumist. Selle järgi kasvab Tallinna elanike arv veerand sajandiga viiendiku võrra, kuid seda peamiselt mõnes linnaosas (Kesklinn, Põhja-Tallinn, Haabersti) ning linnaruum areneb seetõttu ebavõrdsemalt. Kolmanda stsenaariumi puhul suunab elamuehitust linn, mis tähendab, et uutes elamupiirkondades tekib ka taskukohaseid elupindu ning vanemates kortermajades toimub ulatuslik renoveerimine. Oluline on märkida, et Tallinna rahvastik kasvab just välisrände arvelt.  Vt: https://www.err.ee/1608963496/prognoos-tallinna-voib-25-aastaga-lisanduda-pea-tartu-jagu-elanikke

Veel uudiseid