Tapa valla haridusvaldkonna arengukava

Geomedia logo

OÜ Geomedia koostab Tapa valla hariduse valdkonna arengukava, mille käigus viiakse läbi valla haridusasutuste analüüs, püstitatakse haridusvaldkonna arendamiseks eesmärgid ja koostatakse tegevuskava nende realiseerimiseks. Töö käigus viiakse läbi seminare ja kohtumisi. Töö tarvis on moodustatud töörühmad ning kavandatud on avalikkuse kaasamine.

Veel uudiseid