Tartlased arutavad Tartu tulevikku

Geomedia logo

Tartu Linnavalitsus koostab Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025. Selle aluseks on <http://www.tartu.ee/data/TARTU%202030_16.04.2015.pdf> arengustrateegia Tartu 2030 ja kehtiv linna arengukava aastani 2020. Eesmärk on täpsustada linna tuleviku seisukohalt keskseid teemasid ja ajakohastada tegevuskava. Lähtutakse kahest peamisest eesmärgist – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele. Arengukava koostamise protsessis oli huvilistel võimalik vastata küsimustikule, samuti viiakse läbi mitmeid seminare. Protsessis osalevad ametnikud, paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu heast arengust huvitatud linlased. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv modereerib seminare, mis keskenduvad trendidele ja Tartu allvisioonide saavutamisele. Vaata:  http://www.tartu.ee/index.php?page_id=25504

Veel uudiseid