Tartu 2030 uuendamine

Geomedia logo

Tartu 2030 on linna juhtimise strateegiline alusdokument, ehitamaks praegustele ja tulevastele tartlastele sihikindlalt paremat tulevikku. Kaalutletud targad valikud aitavad ühiskonna muutustega toime tulla ja edasi liikuda lähtudes põhimõttest teha õigeid asju õiges järjekorras ja õigel ajal. Tartu 2030 kinnitati linnavolikogus 2006. aastal ja esmakordselt kaasajastati dokument 2010. aastal. Seekord vaadatakse Tartu pikaajaline visioon taaskord üle. Visioonis nähakse Tartut arenemas viie linna – teadmuslinna, ettevõtluslinna, modernse elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna – tasakaalustatud ühenduses. Eesmärk on tartlaste laiapõhjalisel dialoogil viia dokumenti asjakohased korrektiivid.

Tartu on Eesti asustushierarhias teine linn - riigi kasvukeskus – mille dünaamilisus põhineb ennekõike tugeval rahvusvahelisel akadeemilisel mainel ja Tartu rollil haridus-, teadus- ja meditsiinikeskusena ning rahvuskultuuri kandjana. Arengustrateegia ülevaatamiseks korraldatakse erinevaid kohtumisi tartlaste ja asjast huvitatud sihtrühmadega. Tartu linna kodulehel on võimalik kõigil vastata küsimustele ning teha oma ettepanekuid Tartu tuleviku kujundamiseks. Samuti saavad huvilised osaleda seminaridel ja koosolekutel, toimub avalik arutelu linnarahvaga jms. Arengustrateegia ülevaatamist konsulteerib OÜ Geomedia.

Vt:  www.tartu.ee/2030

Veel uudiseid