Tartu eeslinnastumine

Geomedia logo

Eesti Statistika kvartalikirjas 1/15 ilmus Antti Roose, Rivo Noorkõivu, Martin Gauki artikkel „Tartu eeslinnastumine“. Publikatsioonis käsitletakse eeslinnastumist kui linnapiirkonna geograafilist ja funktsionaalset laienemist, mida tuleb pidada loomulikuks protsessiks. Artiklis lahatakse Tartu linnapiirkonna arengut ja Tartu kui selle tuuma mitmetähenduslikku muutumist viimastel kümnenditel. Tõdetakse, et Tartu linnapiirkonna positsioon Eesti teise keskusena on kahesuunaline: regionaalselt tugevnev ning riiklikult ja globaalselt nõrgenev. Tartu kui tuumiklinna nõrgenemine, linnaruumi ja linlaste asustustihedusel põhineva linnasünergia kadumine võib hakata takistama kogu linnapiirkonna arengut. Tartu linnapiirkonna planeerimisülesanne on suurendada kaootilise ja katkestustega maakasutusmustris sidusust, sh tänavamiljöö tekitamine, läbimurdelised rattakiirteed, rohelise laine liiklusvoog, ringteevööndi mastaapse eklektika pehmendamine. Esimeseks sammuks ühise linnapoliitika suunas on Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014–2020, mille on heaks kiitnud kõik linnapiirkonna kohalike omavalitsuste volikogud.

Vt. Tartu eeslinnastumine: http://www.stat.ee/90726

Veel uudiseid