Tartu kesklinna planeeringuala stsenaariumid

Geomedia logo

Geomedia poolt Tartu Linnavalitsusele esitatud Tartu kesklinna planeeringuala viis võimalikku stsenaariumi koos nende mõju ja teostatavuse võrdleva analüüsiga suunati Tartu Linnavalitsuse poolt avalikule väljapanekule ja arutelule. Tegemist on Tartu üldplaneeringut täpsustava sisendiga, mille valmimisse olid kaasatud erinevad sihtrühmad.

Vt. http://www.e24.ee/946420/tartu-linn-vaeb-viiterinevatkesklinna-arengustsenaariumit

http://www.tartupostimees.ee/963004/kas-klaastornidega-city-voi-kausikujuline-kalurikula/ http://www.tartupostimees.ee/972614/enriko-talvistu-viis-nagemust-ehk-viis-haiguslugu/ http://www.tartupostimees.ee/1007608/juri-kore-linnata-kesklinn/

Veel uudiseid