Tartu linna elanike prognoos 2035

Geomedia logo

Geomedia koostöös Tartu Ülikooli geograafidega koostab Tartu rahvastikuprognoosi aastani 2035. Töös analüüsitakse Tartu elanike arvu, soo ja vanuselise koosseisu muutusi viimase 10 aasta jooksul ning võimalikke arenguid linnaosade ja asumite lõikes 20 aasta perspektiivis. Prognoosi aluseks võetakse 2011. aasta rahvaloenduse andmed. Arvestatakse üldiseid rahvastiku arengu seaduspärasusi ja trende nii Eestis kui Euroopas. Töö käigus koostatakse erinevad rahvastikuarengu stsenaariumid, mis võtavad arvesse ka kõrgkoolide arengut ning uute eluruumide rajamise võimalusi Tartu linna eri piirkondades.

Veel uudiseid