Tartu linnapiirkonna areng

Geomedia logo

Tartumaa viie omavalitsusüksuse - Tartu linn, Luunja vald, Tartu vald, Tähtvere vald ja Ülenurme vald - koostöös Geomediaga töötatakse välja Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiat 2014-2020, mis määratleb kooskõlastatud jõupingutused siinse elanikkonna elukvaliteedi suurendamiseks ning piirkonna konkurentsivõime kasvatamiseks. Töö on osa Eesti Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 2014-2020 kajastuvate vahendite taotluse ettevalmistamisest prioriteetses suunas „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“. Töö käigus valitakse välja lasteaiakohtade ja  kergliikluse projektid, mida soovitakse linnapiirkonnas Euroopa Liidu vahendite osalusel rahastada.

Veel uudiseid