Tartu linnapiirkonna areng

Geomedia logo

Geomedia koostab Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiat ja tegevuskava. Sihtalaks on keskuslinn Tartu, Luunja vald, Tartu vald, Tähtvere vald ja Ülenurme vald. Kokku on linnapiirkonnas elanikke 120,9 tuhat, kellest 81% elab Tartus. Keskendutakse eeskätt nendele arendustegevuse teemadele, mille lahendamine eeldab linnapiirkonna omavalitsusüksuste koostööd või tegevuste koordineerimist. Vastavalt Euroopa Liidu struktuurifondide regulatsioonile tuleb 2014-2020 eelarveperioodil suunata vähemalt 5% riigile eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest linnapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks. Prioriteetset suunda viiakse ellu meetmete „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ kaudu, millest esimene on suunatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadele ning teine Narva ning Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkondadele.

Veel uudiseid