Tartu Planeerimiskonverents

Geomedia logo

Kolmas Tartu Planeerimiskonverents toimus 2.-3. novembril 2017. Peateemaks oli planeerimine ja eetika, kus peakõnelejaks oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop. Ettekandesessioonides arutati veel planeerimise metoodika, arhitektuurse planeerimise, transpordi- ja linnaplaneerimise teemasid. Tutvustati Euroopa Liidu planeerimisinitsiatiive (URBACT, ESPON, SPINA, INTERREG jt). Käsitleti Eesti kohalike omavalitsuste ja planeerijate võimalusi ruumiarengu kogukonna tugevdamiseks ja osalemiseks rahvusvahelistes projektides. Nende ülesannete tarvis viidi maailmakohviku raames läbi ajurünnakud, mille ühe töölaua moderaatoriks oli Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelud hõlmasid teemasid, ettevõtete võrgustumine ja allhankeredelil kerkimine, riiklikud abiskeemid ettevõtete rahvusvahelistumisel, planeerijate kutsestandardid ja ettevõtete sertifitseerimine, spetsialiseerumisega seotud väljakutsed ja lahendused ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel. Teisel konverentsipäeval oli peaesinejaks riigihalduse minister Jaak Aab, millele järgnes sessioon haldusreformi mõjudest planeerimise korraldusele ja praktikale.

Veel uudiseid