Tartu Ülikooli eetikakeskus käsitles elanike rännet

Geomedia logo

7. mail 2012 korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus ümarlaua, mille keskseks teemaks oli Eesti elanike ränne ja sellega seonduvad mõjud ühiskonnas. Konverentsil peetud ettekanded keskendusid Eesti kogukondadele välismaal, Eestist lahkumise motiividele, rändelise käitumise põhjustele ja tagajärgedele. Geomedia poolt esines konverentsil Rivo Noorkõiv, kes analüüsis rände mõju Eesti regionaalarengule. Seminari partneriteks olid Haridusministeerium läbi riikliku väärtusarendusprogrammi ning Välisministeerium.

Veel uudiseid