„Tartumaa 2030“ koostamise teine kaasamisseminar

Geomedia logo

Strateegia „Tartumaa 2030“ koostamise teine kaasamisseminar toimus 11. mail 2012, milles osalesid eri eluvaldkondade esindajad, kokku ligi 50 inimest.Töös keskenduti strateegia võtmevaldkondadele, nende raames vajalike ülesannete määratlemisele ja Tartumaa kohalike omavalitsuste üksustelt laekunud vastustele strateegiliste valikute teemadel. Ajurünnakute käigus otsiti lahendeid Tartumaa tulevikuks hariduse, ettevõtluse, valitsemise,kodanikuühiskonna ja transpordi alal. Strateegia tööversiooniga saab tutvuda ja oma arvamust avaldada Tartu Maavalitsuse interneti kodulehel.

Veel uudiseid