Tasakaalustatud regionaalareng ja tugevad kohalikud omavalitsused

Geomedia logo

Ajalehes Postimees ilmus intervjuu Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivuga, kus arutletakse Eesti arengu teemadel ja kuidas haldusreformiga edasi liikuda. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu

Veel uudiseid