Teekaart Tartu 2030

Geomedia logo

Tartu linnavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus strateegia Tartu 2030 uuendamine. Dokument koosneb kuuest peatükist ja lisadest. Tartu visiooni saavutamist nähakse viie läbipõimunud allvisiooni – kooli ja teadmuslinna, ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna – tasakaalustatud käsitluses. Töö käigus viidi läbi kohtumisi huvirühmadega ja toimusid arutelud eri valdkondade olukorra ning tuleviku üle. Linnarahval oli võimalus oma arvamust avaldada ja teha ettepanekuid Tartu paremaks muutmiseks Tartu linnavalitsuse kodulehel.  Samuti oli kõigil võimalus elektrooniliselt vastata küsimustele ja saata oma ettepanekuid, et kuidas Tartut arendada. Kõik sisendid on dokumenteeritud ja üldistatav tagasiside toimus avalikkkuse kohtumisel linnajuhtidega Raekojas. Tartu 2030 viiakse ellu linna arengukava, üldplaneeringu ja linna hallatavate asutuste, valdkondlike arengukavade, linna eelarvestrateegia ning iga aastase eelarve kaudu. Koos moodustavad nimetatud dokumendid Tartu tervikliku arengudokumentide süsteemi.

Loe veel: Jarno Laur: kebolinn või tegude linn http://tartu.postimees.ee/3093617/jarno-laur-lebolinn-voi-tegude-linn Jüri Kõre: jätkusuutlik linn http://tartu.postimees.ee/3089807/juri-kore-jatkusuutlik-linn Väljavõtteid strateegiast http://tartu.postimees.ee/3089809/valjavotteid-arengustrateegiast

Veel uudiseid