Teemapaber riigivalitsemise reformist

Geomedia logo

Geomedia osales Praxise teemapaberi riigivalitsemise reformist koostamises. Usaldusväärne, võimekas ja jõukohane riik. Valimised 2015. Töö annab lühikese ülevaate probleemidest, mis täna ja lähitulevikus Eesti riigi valitsemist mõjutavad ning tingivad vajaduse põhimõtteliste muudatuste järele. Seejärel on sõnastatud peamised eesmärgid, mida riigivalitsemise reformimine võiks täita ja mis annavad aluse tänase reformidebati kokku sidumiseks. Need sihid on usaldusväärsus, võimekus ja jõukohasus. Iga sihi sisu ja komponendid on seejärel täpsemalt lahti kirjutatud ning antakse ülevaate sellest, kuidas erakonnad oma valimisplatvormides on neid teemasid käsitlenud. Selline vaade aitab mõista, milline on erakondade ühisosa riigivalitsemise reformimise teemal ja tekitada sügavamat arutelu tulevaste reformide sisu üle. Teemapaber ei ole autoritepoolne riigivalitsemise reformi kava, vaid mõeldud arutelumaterjalina selleks, et riigivalitsemise reformi debatti edasi viia, selle sihte ja komponente terviklikumalt mõtestada.

http://www.postimees.ee/3094397/mottekoda-eesti-on-riigireformiks-valmis http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/02/riigivalitsemise-reformi-teemapaber.pdf

Veel uudiseid