Teenused kohalikul tasandil

Geomedia logo

20. mail 2013 toimus Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldusel seminar “Kohaliku tasandi avalikud teenused ja nende roll tööhõive suurendamisel". Euroopa Komisjon on soovitanud Eestile parandada kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, et need toetaksid inimeste tööturul osalemist. Käsitleti teemasid, mis seotud teenuste arenguga ja kohalike omavalitsuste suutlikkusega neid pakkuda. Seminaril esines Geomediast konsultant Rivo Noorkõiv teemal ”Avalike teenuste osutamine: kohustus ja vaba tahe“.

Veel uudiseid