Teine RegPol2 seminar Leipzig, Saksamaal

Geomedia logo

26.-30. oktoobrini 2015 toimus Leipzigis RegPol konsortsiumi järjekordne doktorikool, kus arutati teemasid, mis seonduvad projekti täitmise korraldusega ja ääremaastumise alaste teemade teadusliku uurimisega, sh projektis osalejate doktoritöödega eri riikides. Kokkusaamisel viidi läbi mitmeid ettekandekoosolekuid, arutelusid, õpitubasid, kus kõigil osalejatel oli võimalus kuulata teadusettekandeid ning osaleda „maailmakohviku“ vestlusringides. Samuti kuulati 16 doktorandi ettekandeid regionaalse polariseerumise ja ääremaastumise uurimise teoreetilistest lähenemistest ning senistest praktilistest töö tulemustest post-sotsialistlikes riikides. Projektis osalevatel doktorantidel oli võimalus omandada esinemiskunsti põhitõdesid ning arutleda kolleegidega oma tööde aktuaalsetel teemadel. Projekti teadustegevuse tulemusena on ilmunud mitmeid publikatsioone, mis avavad regionaalarengu käsitluse erinevaid vaatepunkte keskus-perifeeria suhetes ja ääremaastumisega seoses, seda nii teoreetilises plaanis kui eri riikides toimivate protsesside analüüside tulemusena. Kokkusaamise viimasel päeval toimus väljasõit Põhja-Saxony piirkonda Elbe jõe idakaldal (Eastelbia), et saada teadmisi maaelu arengutest kohapeal. Arutati konkreetsete maaelu praktikate üle ning tutvuti Leader meetmete rakenduslike tulemustega.

Veel uudiseid