Toimus Harju maakonna kohalike omavalitsuste foorum

Geomedia logo
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldasid 2. novembril 2011 Harju maakonna kohalike omavalitsuste foorumi. Plenaarettekanded käsitlesid Eesti halduskorraldust OECD raporti valguses (K. Kasemets, Riigikantselei), Harjumaa arendusdokumentidest tulenevaid võimalikke omavalitsusüksuste koostööd (D. Voss, HEAK) ja pealinnaregiooni haldusvõimekuse tõstmist (M. Lõhmus, Saue Vallavalitsus). Paneeldiskussiooni juhtis Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelu keskendus riigi ja KOV koostöö tõhustamisele avalike teenuste osutamisel ning selle saavutamise praktilistele tegevustele Harjumaal.

Veel uudiseid