Toimus koolitus Lääne-Virumaa ametnikele

Geomedia logo

12. aprillil 2012 toimus Lääne-Virumaa maakondlike ja kohalike omavalitsuste arendusjuhtide ning ametnike 1 päevane koolitus, mille keskmes oli arendustegevuse tulemuslikkuse parendamine. Käsitleti arengukavade ajakohastamist, kohalike omavalitsuste finantsstrateegia koostamist ja arenguliste dokumentide süsteemi loomist. Oluline on võimestada arendustegevuse institutsionaalset suutlikkust ja koordineeritust ning valmistuda Euroopa Liidu uueks programmeerimisperioodiks 2014-2020. Koolituse viis läbi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid