Toimus Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringu avalik arutelu

Geomedia logo
Lääne-Viru Maavalitsuse kokkukutsumisel toimus 13. septembril 2011 teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava avalik arutelu. Sellel osalesid ministeeriumite, kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste esindajad. Geomedia koostatud aruannet tutvustas analüütik Veiko Sepp. Oma seisukohti kommenteerisid ministeeriumite ametnikud. Järgnes arutelu. Vt. meediakajastusi: http://www.virumaateataja.ee/562990/andres-pulver-projektipohised-rambodki-vasivad/ http://www.virumaateataja.ee/562988/aaremaal-tuleb-ise-hakkama-saada/

Veel uudiseid