Toimus Pärnumaa Maakogu III

Geomedia logo
Pärnumaa Maakogu III kokkusaamine toimus 29. oktoobril 2010 Are vallas. Selle keskseks teemaks oli Pärnumaa strateegia 2030+, mille koostamist nõustas Geomedia meeskond. Maakogu poolt heaks kiidetud strateegiadokument sisaldab Pärnumaa arengueelduste ja väljakutsete analüüsi, visiooni, eesmärke (koos tulemusnäitajate ja sihtväärtustega), läbimurde valdkondi ja  tegevuskava lähiaastateks. Pärnumaa 2030+ elluviimiseks moodustati strateegilisel partnerlusel põhinev konsortsium, kelle esindajad allkirjastasid ka vastava memorandumi. Täname Pärnumaa Omavalitsuste Liitu, Pärnu Maavalitsust, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskust ning paljusid teisi, kes koostööprojektis osalesid. Kokku toimus ligi 40 arutelu, millesse panustas ca 800 inimest. Strateegiadokumendi Pärnumaa 2030+ tutvustamiseks ilmus trükis.

Veel uudiseid