Toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar

Geomedia logo
14. septembril 2010 toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar, milles keskenduti tegevuspiirkonna strateegiale. Arutati kuidas senised meetmed on toetanud strateegilisi eesmärke ning millised tendentsid on ilmnenud kavandatud meetmete rakendamisel. Samuti toimus mõttevahetus tegevuspiirkonna strateegia uuendamisest. Mõttevahetusse andis omapoolse sisendi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes analüüsis strateegia põhiseisukohti ja tegi ettepanekuid strateegia uuenduseks.

Veel uudiseid