Tööpuuduse teemaline foorum Tallinnas

Geomedia logo
18. mail 2010 toimus Tallinnas foorum, mille keskmes oli tööpuudus Eestis. Arutati ka selle üle, et kuidas riik ja kohalik omavalitsus saavad aidata kaasa töötuse tagajärgede leevendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv oli arutelu moderaator ja esines ka ettekandega, vt.http://www.pealinn.ee/index.php?pid=141&lang=5&nid=7612

Veel uudiseid